Donald Trump – pár postřehů k volbě

Zvolení Donalda Trumpa prezidentem Spojených států amerických je mnohými označováno za „černou labuť“, nicméně ve skutečnosti je tato situace jen logickým pokračováním nastolených trendů a z tohoto pohledu, tak skutečnou černou labutí není.

Výsledek voleb a debakl Hillary Clintonové mají stejné strukturální příčiny jako Brexit a to především pokračující chudnutí širokých vrstev populace v důsledku reálně stagnujících mezd a rozvírajících se nůžek mezi střední třídou a úzkou vrstvou nejmajetnějších. Široká veřejnost si také doufejme definitivně uvědomila, že mainstreamová média nejsou ani vyvážená, ani férová, což nedokládají jen WikiLeaks, ale především vlastní obsah zpráv v posledních dnech a týdnech, včetně zavádějících předvolebních průzkumů. Je čím dál zjevnější, že novináři dnes zprávy místo objektivního informování o realitě spíše tvoří.

Pojetí demokracie předkládané masám současnými elitami se evidentně setkává s rostoucím odporem. Tento odpor nepramení primárně z racionální analýzy situace, ale má většinově původ v emoční rovině, odkud jej voliči uvádějí v život a to ať už ve formě „blbé nálady“ nebo prostě v pocitu, že tenhle kandidát mi nesedí a „něco je špatně“. K prohře Clintonové nepřispěly jen skandály spojené s únikem její emailové korespondence a napojení Clinton Foundation na Saudskou Arábii, která vedle této nadace tajně sponzoruje mj. také ISIS, ale především odtrženost a arogantní pseudonadřazenost mocenských i mediálních elit ve vztahu k většinové populaci.

Ta se tak v emocionální i racionální rovině přiklonila jako u Brexitu ke kandidátovi stojícímu (ať už zdánlivě nebo v budoucnu i reálně) v opozici proti establishmentu.

Z hlediska charismatu se citově chladná a odtažitá osobnost Clintonové, nemohla rovnat emocionálně inteligentnímu, profesionálně manipulativnímu a v mediální praxí prověřenému suverénnímu projevu Donalda Trumpa.

Voliči se také racionálně přiklonili k alespoň minimální naději, kterou reprezentuje volba republikánského kandidáta v oblasti řešení jejich skutečných problémů, kterými jsou zejména negativní dopady globalizace, ilegální imigrace a všudypřítomná politická korektnost.

Pokud bude mít však zvolení Donalda Trumpa na výše uvedené problémy vůbec nějaký reálný vliv, lze jej snad čekat především v oslabení politické korektnosti a různých -ismů na čele s feminismem a gynocentrismem. Negativa vyplývající z globalizace a do značné míry i ilegální imigraci lze v rámci systému, který je vytvořil efektivně řešit jen v omezené míře.

Z hlediska Evropy je nutné počítat s klesající mírou ochoty USA angažovat se v zahraničí a tedy větší nutnosti spoléhat se na vlastní zdroje a schopnosti, zejména v dlouhodobě zanedbávané vojenské oblasti.

Bylo by naivní se domnívat, že jakákoliv jednotlivá osoba, byť i v takto významné funkci může dnes zásadnějším způsobem ovlivnit trajektorie, po nichž se současná civilizace pohybuje. Proklamované kroky směrem k izolacionismu nejsou v globalizovaném světě udržitelným řešením ani pro Spojené státy, nemluvě o Trumpových názorech na globální klimatickou změnu. Americká společnost se jeví jako čím dál silněji polarizovaná. Polarizovaná rasově, genderově, vzdělanostně a statusově. Trend k polarizaci napříč společnostmi, státy i nadnárodními uskupeními se projevuje stále zřetelněji a má potenciálně konfrontačně – destruktivní charakter. Vyplývá nicméně z naší biologie a je tak jen omezeně ovlivnitelný sociálně – kulturními vlivy. V situaci stagnace, respektive počínajícího poklesu globální nosné kapacity prostředí tak riziko násilných konfrontací na všech úrovních poroste.

I přes dočasně vzedmuté emoce se ve skutečnosti aktuálně příliš nemění. Včerejší volba je jen volbou jednoho ze dvou kandidátů establishmentu. Možná toho méně konformního, ale nic víc.

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s