Covid -19 a ivermectin

Ivermectin je antiparazitikum, které bylo objeveno v japonském Kitasato institutu v roce 1967. Od roku 1987 bylo schváleno k léčbě onchocerkózy (říční slepoty). Autoři obdrželi za objev ivermectinu v roce 2015 Nobelovu cenu. Dosud bylo podáno kolem 3.7 miliardy dávek a 50% populace subsaharské Afriky lék užívá opakovaně.

Ivermectin má robustní bezpečnostní profil (za zmínku však stojí možné interakce s alkoholem a warfarinem)  a dosud bylo zaznamenáno pouze 1668 závažných vedlejších reakcí (část z nich navíc potenciálně souvisejících s likvidací parazitů v organismu). Jednotlivé dávky až do 120 mg nebo 180 mg rozložených do několika dávek během týdne se jeví jako bezpečné.

Ivermectin není jen antiparazitikum, ale má také antivirové, antibakteriální, protizánětlivé a protirakovinné účinky.

Řada in vitro studií provedených od roku 2012 demonstrovala účinnost ivermectinu proti virům zika, dengue, západonilské horečky nebo chřipky.

Jediná dávka ivermectinu snížila koncentraci SARS-CoV-2 v buněčné kultuře pětitisíckrát.

Klinické studie v posledních šesti měsících dospěly k závěrům, že ivermectin:

 • je účinný ve všech fázích Covid-19
 • snižuje přenos a rozvoj Covid-19 u osob, které byly v kontaktu s nakaženými

 • urychluje zotavení a brání zhoršení stavu u pacientů s mírným nebo středně těžkým průběhem

 • urychluje zotavení a snižuje nutnost přesunu na jednotku intenzivní péče u hospitalizovaných pacientů

 • snižuje riziko úmrtí u kriticky nemocných pacientů

 • snižuje úmrtnost v oblastech, kde je plošně používán

Dosud proběhlo minimálně 15 randomizovaných klinických studií (12 zaměřených na léčbu a 3 na profylaxi/prevenci) s celkem více než 2000 subjekty.

U tří studií zaměřených na profylaxi bylo sledováno celkem 774 osob. Ve dvou studiích byl ivermectin podán po rizikovém kontaktu. V první byl sledován rozvoj příznaků Covid-19 – ivermectin 7.4% vs. 58.4% kontrola. Ve druhé byli účastníci testováni pomocí PCR na SARS – CoV – 2 – ivermectin 2% vs. kontrola 10%. Ve třetí studii byl ivermectin nasazen preventivně u pracovníků ve zdravotnictví a výsledkem bylo 3.4% nakažených v ivermectin skupině vs. 21.4% ve skupině kontrolní. Dávkování ve studiích bylo v rozpětí 0.2 – 0.4 mg/kg.

V kontextu lehkého až středně těžkého průběhu proběhlo 6 randomizovaných klinických studií se 742 subjekty. Výsledkem byl kratší čas k odstranění virové nálože z organismu (zhruba o polovinu), kratší doba na zotavení, nižší míra progrese k závažnějším formám Covid-19 a nižší míra hospitalizací.

V kontextu hospitalizace proběhlo 6 randomizovaných klinických studií se 952 pacienty. Primárním výstupem byla především výrazně nižší úmrtnost ve skupinách léčených ivermectinem. Například ve studii Niaee S. M. byla zaznamenána 5.5krát nižší úmrtnost ve skupinách s ivermectinem oproti kontrolám. Obdobné výsledky deklaroval ve své observační studii Rajter et al., kde byla mortalita kritických případů léčených ivermectinem 38.8% vs. 80.7% u kontroly.

Ve světle těchto dat je fakt, že ivermectin není v ČR registrován k humánnímu použití poněkud tristní. Je reálnou variantou, že při použití protokolů The FLCCC Alliance (MATH+/I-MASK+) by mohla být úmrtnost na Covid-19 (až několikanásobně) nižší. United Memorial Medical Center Hospital v Houstonu má úmrtnost hospitalizovaných pacientů s Covid-19 na úrovni 5.1%, když pro zbytek USA je to 22.9%. Broward Health System – Broward County, Florida má úmrtnost pod 10%. ČR tento údaj, pokud je mi známo, oficiálně neuvádí, ale odhaduje se kolem 25%.

Ivermectin je navíc mimořádně levný a všeobecně dostupný lék. Přesto byl v Evropě schválen k použití při Covid-19 pouze v Makedonii a na Slovensku.

Při plné aplikaci MATH+/I-MASK+ protokolu je tak v ČR pro získání ivermectinu nutné obrátit se buď na zahraniční nebo veterinární zdroje.

I po téměř roce pandemie tak pokračuje jen málo účinná symptomatická léčba dle zastaralých protokolů Společnosti infekčního lékařství (SIL), která nedostatečně (nebo v případě „telefonické léčby paracetamolem“ vůbec) brání progresi Covid-19 k těžšímu průběhu a hospitalizaci. Neefektivní a navíc drahá léčba např. dle studií minimálně účinným remdesivirem a nyní potenciálně také produkty Regeneronu (casirivimabem a imdevimabem) nebo bamlanivimabem, je tak dalším (a pro tisíce pacientů fatálním) pochybením současné vlády, ministerstva a zdravotního systému obecně. Změnu mohou optimisté snad čekat nejdříve s úspěšným zakončení  oxfordské klinické studie, pokud vůbec.

Prameny a literatura: 

Kory. Pierre. et al. Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. FLCCC Alliance, 2020.

Medhi. Bikash. et al. Ivermectin as a Potential Drug for Treatment of Covid-19: An in – sync Review with Clinical and Computational Attributes. Pharmacological Reports, 2021.

Lecture Given by Dr. Pierre Kory January 27, 2021 on a Webinar Hosted by YPO Gold’s Southern California Chapter for Hundreds of CEOs Within the Network Internationally.

Vyloučení odpovědnosti: Tato stránka neposkytuje lékařské rady, profesionální názor, stanovení diagnózy nebo léčbu vám, ani nikomu jinému. Obsah a odkazy jsou poskytovány pouze za účelem vzdělávání. Poskytnuté informace nenahrazují profesionální lékařskou péči a neměly by být použity místo konzultace nebo návštěvy vašeho lékaře. Neručím, ani neodpovídám za rady, diagnózy, služby nebo výrobky, ke kterým se dostanete skrze obsah této stránky. Stránka vyjadřuje pouze mé osobní poznatky, názory a pohledy na problematiku.

5 komentářů: „Covid -19 a ivermectin

 1. Anonymní

  Opět skvěle napsané. Země jako Indie, Peru, Bangladéš nasadili masivně Ivermectin a mají menší úmrtnost. Oslovil jsem většinu primářů infekčních oddělení v ČR s jednoduše popsanými mechanismy účinku ivermectinu. Dostal jsem pár odpovědí abych nespamoval nemocniční mail či odkázání na SIL kde asi na zakázku propagují neúčinný remdesivir.
  Na opakované prosby zda by si nemohli infektologové kteří mohou zachránit život našich blízkých přečíst či poslechnout něco o ivermectinu uvádím odpověď prof. Husy z FN Brno
  Já se tím skutečně nebudu zabývat. V české republice to není lék, o kterém by se vůbec uvažovalo.
  prof. Husa
  nebo Doc. Mudr. Džupová:
  Vážený pane Šupíku,
  děkuji Vám za nevyžádanou informaci. Možná byste se mohl víc představit
  a zdůvodnit, proč se s danou informací obracíte právě na mne.
  Lék ivermectin je mi znám. Ani já ani moji kolegové zatím nejsme
  přesvědčeni o jeho život zachraňujících účincích. V zájmu ochrany našich
  pacientů před poškozením způsobeným nežádoucími účinky léku dostatečně
  neprověřeného v dané indikaci jistě vyčkáme na výsledky důvěryhodných
  studií. Blíže na stránce Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

  Přikládám text jak vidíte čerpal jsem i z Vašich stránek. Ppěkný den Šupík Jiří
  IVERMECTIN
  Slovenští lékaři dostali lék který má fantastické účinky při prevenci a léčbě onemocnění Covid19. Dočkáme se také. Prosím Vás lékaře prosaďte možnost jeho použití i u nás a zachraňte mnoho životů.
  Tvůrci ivermectinu dostali Nobelovu cenu. K dnešnímu dni byl použit asi 3 700 000 000x a nejsou hlášeny žádné závažné vedlejší účinky. Je dostupný po celém světě. Jeho nevýhodou je, že již není patentově chráněn a jeho výroba je velmi levná – v desítkách korun na měsíc prevence či léčby. Žádná farmaceutická firma na něm tedy nevydělá na rozdíl od vakcíny. Až SARS-Cov2 zmutuje na spike proteinu (doufejme všichni, že ne) budou nynější vakcíny nefunkční ale ivermectin pro své specifické mechanismy účinku nezávislé na počtu a druhu mutací zůstane funkční. Není to antivirotikum tzn. nezabíjí vir ale znemožňuje mu replikaci a tlumí zánět viz níže popsané mechanismy.

  První mechanismus účinku je ten že se ivermectin znemožní pevné navázání spike proteinu SARS-Cov2 s ACE receptorem a tím mu znemožní čí ztíží vstup do buňky. (Tělo tak bojuje od začátku s menším počtem napadených buněk – LOW VIRAL LOAD)

  Druhý spočívá v obsazení transportního proteinu importin B1 alfa (IMP B1alfa) což znemožní vstupu viru do jádra buňky. Kde by jinak okamžitě po vstupu oslabil či zcela znemožnil produkci Interferonů I a III. (což jsou poslové které napadená buňka vysílá, aby varovali všechny okolní buňky a ty se na napadení mohou připravit) SARS-Cov2 po dosažení jádra (řídícího centra buňky) dokáže produkci interferonů zastavit a oslabí tak naší imunitní reakci. V tom mu ivermectin obsazením IMP B1 alfa účinně brání.
  (vir se nedostal do jádra buňky a nemohl vypnout imunitní reakci organizmu která vede k jeho elimininaci skrze interferony, CD8, CD4 buňky – efektivní nezánětlivé odstranění viru)

  Třetí spočívá v blokování (RdRp) SARS-Cov-2 RNA Dependent RNA polymerázy, která je zodpovědná za replikaci genomu viru. Bez ní se sice množí schránka viru, spike protein atd. Ale každý nový vir potřebuje i novou řídící jednotku RNA viru (mozek). Ta se však nevytvoří protože ivemectin velmi efektivně navázáním na RdRp tento proces zastaví. Je to mechanismus účinnku i Remdesiviru, který je v tom ovšem daleko méně účinný ve srovnání s ivemectinem je dokonce slabší než zinek s quercetinem který cílí také na RdRp (vir se namnožil jakožto sterilní mrzák který se nemůže množit dále nemá uvnitř své schránky své RNA).

  Čtvrtý extrémně důležitý mechanismus účinku není zaměřen na replikaci viru v organismu, ale na zastavení přehnané zánětlivé reakce organismu a to zablokováním (NF-kB) jaderného transkripčního faktoru kappa B (nuklear faktor kappa B). Neregulovaná zánětlivá reakce je to co vede k poškození tkání a orgánů. Není-li včas regulována je v mnoha případech fatální. Ivermectin blokuje vstup jaderného faktoru kappa B do jádra buňky a tím zastaví produkci či nadprodukci zánětlivých cytokininů (IL-6, IL-1beta, IL-18, TNF-alfa). Proto pomáhají NAC, kyselina Alfa-lipoová, GSH, resveratrol a další protože také mimo jiné míří na regulaci NF-KB.
  (Množení viru, poškozené buňky a zmnožené imunitní buňky to vše vede k enormnímu tlaku na spuštění genově řízené zánětlivé reakce. NF-kappa B je spouštěčem kaskády zánětlivých cytokininů vedoucích k cytokininové a následně k bradykininové bouři. Ivermectin blokuje NF-kappaB).

  Tento lék nebyl primárně vytvořen proti SARS-Cov-2. Byl Nobelovou cenou oceněn za záchranu životů jako antiparazitikum. Jeho ne přímo protivirové (nezabíjí vir), ale protivirové (ve smyslu znemožnění replikace viru) vlastnosti jsou dokumentovány po desetiletí u jiných virových onemocnění (zika, dengue, yellow fever, West Nile, Hendra, Newcastle, Venezuelan equine encephalitis, chikungunya, Semliki Forest, Sindbis, Avian influenza A, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Human immunodeficiency virus type 1, and severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) a to i při velmi malé dávce. Za 40 let téměř žádné vážné vedlejší účinky. Jako by ho někdo vytvořil přímo na ARDS jeho koncentrace po požití je násobná v plicích oproti hladině v séru tedy přesně tam, kde jeho účinky potřebujeme nejvíce.

  Zde se dovíte mnohem více od lékařů ve světě kteří zjistili jak mimořádně efektivní je ivermectin v boji proti SARS-Cov2:

  Zde asi nejlépe vysvětlené mechanismy účinku:

  Potvrzení americké FDA k antivirálním účinkům Ivermectinu proti SARS-Cov2
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011
  Slovenské ministerstvo zdravotnictví schválilo použití Ivermectinu proti Covidu.
  https://www.cas.sk/clanok/1080032/novinka-v-liecbe-ministerstvo-zdravotnictva-schvalilo-pouzitie-ivermectinu-proti-covid-19/

  Ivemectin lze úspěšně použít jak preventivně tak při prvních symptomech onemocnění až po nejtěžší případy na jednotce intenzivní péče. (Pamatujte znemožňuje replikaci – množení viru a tlumí zánět).
  Vždy na doporučení lékaře od 2 let věku či 15kg váhy.
  Prevence
  Ivermectin: 0.2mg/kg (nebo 12mg – s jídlem nebo po jídle) – 1. den a pak znovu 3. den (pak jednu dávku týdně nebo jednu dávku každé dva týdny).
  Vitamín D3: 3000-5000IU/den. Studie naznačují, že nedostatek vitamínu D3 zvyšuje riziko symptomatického průběhu a úmrtí na Covid -19. Vždy s vitamínem K2 75-100mg
  Vitamín C: 2 x 500mg/den
  Melatonin: 6mg/den – před spaním
  Zinek: 30-50mg/den
  Quercetin: 500 mg/den. Kombinovat se zinkem (ionofor zinku).
  B-komplex

  To se mi líbí

 2. Jiří Šupík

  odpověď primáře infekčního oddělení Liberecké nemocnice
  Vitouš Adam MUDr.
  st 3. 2. 20:53 (před 5 dny)
  komu: Ing., mně

  Prosím nespamujte nemocniční mail.
  děkuji.

  Odpověď z Homolky jediná z níž je možné vidět zájem o problematiku bohužel doporučení ze strany SUKLU asi bez tlaku farmaceutické lobby nelze očekávat.

  Štefan Marek
  st 3. 2. 8:26 (před 5 dny)
  komu: mně

  Dobrý den pane Šupíku, ano o ivermektinu se ví a probíhají studie. Stanovisko k ivermektinu viz např. zde: https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/statement-on-ivermectin/

  T.č. se ivermektin k léčbě covid-19 v ČR nepoužívá, objeví-li se přesvědčivé důkazy z kvalitních studií, tak se to může změnit. O různých dalších lécích, které se zkoumají: https://www.sukl.cz/sukl/prehled-hodnocenych-leciv-na-nemoc-covid-19.

  Zdravím, MŠ

  Jednu pozitivní odezvu mám z poloviny prosince od profesora Plíška z Hradecké infekční kliniky. Plíšek, Stanislav
  14. 12. 2020 8:44
  komu: mně

  Vážený pane kolego,

  děkuji za zaslání, rozeslal jsem to dalším kolegům, podiváme se na to.

  Zdraví a ještě jednou děkuje

  S. Plíšek

  Většina oslovených neodpověděla vůbec.

  Přeji pěkný den všem
  Nechci určitě rozsívat rozbroje jen se snažím tlačit věc směrem který považuji z mého pohledu za správný. Nemám na věci jiný zájem než pomoci co největšímu možnému počtu lidí kteří mohou mít s onemocněním SARS-Cov2 problém. Ivermectin považuji pro krizové řešení problému spolu s dalšími prostředky jako nejlepší řešení. Ale celý problém je daleko hlubší – 85% infikovaných nemá s virem vážný problém ale lidé metabolicky nezdraví malnutričně podvyživení jedinci. Poškozený iminometabolismus a následky nevhodných výživových doporučení vidíme v praxi právě na jednotkách intenzivní péče. Přeji pěkný den všem, Šupík Jiří

  To se mi líbí

  1. Opět děkuji. Věřím, že si čtenáři udělají obrázek sami.
   Snad jen k zamyšlení dodávám citaci z článku, který se mi včera dostal pod ruku:
   “No one today, at least, will doubt the link between Mammon and the commercial position of chemical and pharmaceutical companies in western society, which benefit financially from the ever-increasing outbreaks of epidemics (of all kinds). Humanity’s way of thinking has become so corrupt that it can no longer even realise how absurd it is that production of medicines is subject to financial interests – for instance that the treatment of millions of people with AIDS is, in all seriousness, dependent on the activities of profit-oriented stock market speculators.” Judith von Halle

   To se mi líbí

 3. Pingback: Covid – 19: Prevence a léčba (MATH+/I-MASK+ protokol) – Krize a kolaps

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s