Rakovina, metabolismus a základy metabolické terapie

I v situaci dostatečného přísunu kyslíku upřednostňují rakovinné buňky glykolýzu před oxidativní fosforylací a tedy fermentaci cukrů před běžným buněčným dýcháním.

Otto Warburg

Rakovina je pravděpodobně nejsložitější choroba, jaké kdy lidstvo čelilo. Snaha o kontrolu vysoce adaptabilního systému pomocí omezeného spektra látek s vysokou toxicitou a cílení na blokaci několika nebo pouze jednotlivých onkogenních procesů či drah se setkává a velmi pravděpodobně i setkávat bude s přinejlepším omezenými úspěchy. Pokud se má chorobu podařit kontrolovat a zlikvidovat, bude to pravděpodobně souhrou řady léčebných kroků a látek dávkovaných v různých kombinacích v čase v závislosti na typu a vývoji malignity.

Cílem tohoto článku je nabídnout těm, kteří nemají možnost problematiku sami studovat alespoň nejzákladnější přehled kroků a hlavních metabolických cílů, spolu se seznamem relativně levných a běžně dostupných látek, na které by se dle mého názoru měl zaměřit bezprostředně po diagnóze každý, kdo chce zvýšit své šance na vyléčení.

Pokračovat ve čtení „Rakovina, metabolismus a základy metabolické terapie“

Reklamy

Rakovina jako choroba metabolismu (a genů)

Když v roce 1971 vyhlásil president Nixon rakovině válku, očekávali mnozí, že tato nemoc bude nejdéle v řádu několika dekád poražena. O téměř 50 let později se i přes počáteční optimismus situace nijak zásadně nezměnila.

Ve EU zemře na rakovinu kolem 1 300 000 lidí ročně, což je zhruba 3500 osob denně. Ve Spojených státech je to zhruba 600 000 ročně a tedy přibližně 1600 lidí denně. V ČR zhruba 27000 osob ročně, což činí asi 74 osob denně.

I přes všechny vynaložené prostředky zůstává rakovina jako příčina 26% úmrtí všudypřítomná a dotýkající se tak či onak prakticky každého.

Je třeba si přiznat, že i přes nezanedbatelný pokrok v léčbě řady chorob v posledních dekádách válku s rakovinou nevyhráváme. Vynaloženy byly stovky miliard dolarů na výzkum, biliony na léčbu. Statistiky však bohužel mluví samy za sebe.

Něco se hrubě zvrtlo.

Pokračovat ve čtení „Rakovina jako choroba metabolismu (a genů)“