Rakovina jako choroba metabolismu (a genů)

Když v roce 1971 vyhlásil president Nixon rakovině válku, očekávali mnozí, že tato nemoc bude nejdéle v řádu několika dekád poražena. O téměř 50 let později se i přes počáteční optimismus situace nijak zásadně nezměnila.

Ve EU zemře na rakovinu kolem 1 300 000 lidí ročně, což je zhruba 3500 osob denně. Ve Spojených státech je to zhruba 600 000 ročně a tedy přibližně 1600 lidí denně. V ČR zhruba 27000 osob ročně, což činí asi 74 osob denně.

I přes všechny vynaložené prostředky zůstává rakovina jako příčina 26% úmrtí všudypřítomná a dotýkající se tak či onak prakticky každého.

Je třeba si přiznat, že i přes nezanedbatelný pokrok v léčbě řady chorob v posledních dekádách válku s rakovinou nevyhráváme. Vynaloženy byly stovky miliard dolarů na výzkum, biliony na léčbu. Statistiky však bohužel mluví samy za sebe.

Něco se hrubě zvrtlo.

Pokračovat ve čtení „Rakovina jako choroba metabolismu (a genů)“

Reklamy